Varaa online

Amerikanholidays.fi » Info » Matkaehdot

American Holidaysin erityisehdot

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa koko matkan hinnan. Koko matkan hinta tulee maksaa kolmen päivän kuluessa varauksesta, mikäli lippuehdot eivät vaadi maksua aikaisemmin.

Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, American Holidaysilla on oikeus peruuttaa matkavaraus.

Laskuun lisätään toimitusmaksu 14 €/lasku.

Matkaliput ja vahvistus

Asiakkaan velvollisuus on matkaa varatessaan antaa nimitiedot niiden virallisessa muodossa. Oikea kirjoitusmuoto löytyy passin/henkilökortin alareunasta numerosarjasta (Ä=ae, Ö=oe, Å=aa).

Lasku on vahvistus asiakkaan varaamasta matkasta. Asiakkaan tulee tarkistaa laskuista ja matkustusasiakirjoista nimi-, hotelli-, laiva-/lento- ja lähtöpäivätietojen oikeellisuus sekä matkustajien tiedot (nimi, sukupuoli, lasten ikä ym.) ja ilmoitettava mahdollisista virheistä välittömästi American Holidaysiin.

Lentoliput, tarvittavat voucherit ym. asiakirjat lähetetään asiakkaalle sähköpostitse viimeistään 7 vrk ennen lähtöä.

Muutos- ja peruutusehdot

Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki, jolloin American Holidays saa tiedon peruutuksesta. Matkan peruuntuessa toimitusmaksua ei palauteta.

Ilman erityistä syytä tapahtuvissa peruutuksissa American Holidays noudattaa Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 4. Lentopohjaisten valmismatkojen erityisluonteen vuoksi American Holidays soveltaa kuitenkin lentomatkoilla tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja, joiden mukaan matkaa hintaa ei voida palauttaa lentolipun kirjoituksen jälkeen.

Reittilentojen muutoksissa noudatetaan aina lentoyhtiön ehtoja. Mikäli lentoyhtiön säännöt sallivat muutoksen, perimme toimistokuluina 70 €/lippu ja lisäksi lentoyhtiön perimät kulut.

Välitettyjen retki-, teatteri-, konsertti-, pääsy- ym. lippujen osalta noudatamme tapahtuman järjestäjän peruutusehtoja.

Peruutusehdot sairastapauksissa ja muissa matkustajaa kohdanneissa odottamattomissa ja vakavissa tilanteissa

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on Valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, noudatamme näissä peruutuksissa yleensä Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohtaa.

 

Lentopohjaisten valmismatkojen erityisluonteen vuoksi American Holidays soveltaa kuitenkin tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja. American Holidays noudattaa näiden matkojen osalta valmismatkalain 15 § 2 momenttia, jonka mukaan AmericanHolidaysilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista American Holidaysilla ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). American Holidays ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämästään liikevoitosta.

 

American Holidaysin toimistokulut ovat 70 €/henkilö.

 

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

Matkanjärjestäjällä on YVE:n kohdan 12.1. perusteella oikeus peruuttaa valmismatka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua.

Hinnat

Hinnat on annettu euroina, ellei muuta ole mainittu. Ne perustuvat 15.12.2014 voimassaolleisiin valuuttakursseihin, veroihin ja hintoihin. Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on mainittu matkan Hintaan sisältyy -kohdassa.

 

Perusmatkapaketin hinta määräytyy lähtöpäivän mukaan. Lisäöiden hinnat määräytyvät kyseisen hintakauden mukaan. Matkustusluokka on aina turistiluokka, ellei toisin ilmoitettu.

 

Lentolipun hintaan sisältyy kaikki ne verot ja viranomaismaksut, jotka on mahdollista etukäteen maksaa lipunkirjoitushetkellä. Matkustaja on velvollinen maksamaan mahdolliset muut maksut matkan aikana (mm. joissakin maissa paikan päällä maksettava lentokenttävero). Lentoyhtiöt saattavat periä erillistä lisämaksua mm. ruumassa kuljetettavasta matkatavarasta, lähtöselvityksestä palvelutiskillä, tarjoilusta lennolla ja muista lisäpalveluista. Lentolipustasi löydät tiedot sallitusta matkatavaramäärästä. Tutustu kyseisen lentoyhtiön lisämaksuihin ennen matkalle lähtöäsi!

 

Hinta perustuu matkavarauksen hetkellä voimassaolleisiin sopimuksiin, tietoihin, aikatauluihin, hinnastoihin ja valuuttakursseihin. Lentoyhtiöt saattavat muuttaa hintoja matkan varaamisen jälkeen. Hinnanmuutokset saattavat vaikuttaa myös maksamattomiin (kirjoittamattomiin) lentolippuihin. Kun lentolippu on maksettu ja kirjoitettu, eivät hinnanmuutokset enää vaikuta lipun hintaan.

 

Voimassa olevat viranomaismaksut, verot ym. tarkistetaan maksu-/lipunkirjoituspäivänä. Poikkeustapauksissa saatetaan asiakkaalta joutua perimään lisämaksu lentoyhtiön reittilentojen äkillisen muutoksen sitä vaatiessa.

Hintojen ja esitetietojen muutokset

American Holidaysilla on oikeus hintamuutoksiin valuuttakurssien, verojen tai hintojen (esim. reittilentohintojen) muuttuessa, ks.YVE 10.1. YVE:n mukainen hinnankorotusoikeus koskee kaikkia matkan kustannuksiin vaikuttavia valuuttakurssimuutoksia. American Holidaysilla on oikeus alentaa ilmoitettuja hintoja. Alennetut hinnat ovat voimassa vain ilmoitettuna aikana eikä alennus koske ennen hinnan alennusta varattuja matkoja.

Palautukset käyttämättä jääneistä palveluista

Jos matkustaja ei käytä jotain maksamaansa palvelua, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Valitukset

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti 2 kuukauden sisällä matkan päättymisestä, jos valitusajan pidentämiseen ei ole erityistä syytä. American Holidays varaa itselleen 3 kuukauden käsittelyajan laskettuna kirjallisen valituksen saapumisesta American Holidaysin toimistoon.

Ryhmät

Ryhmien varaus-, maksu- ja peruutusehdot saattavat poiketa edellä mainituista ehdoista. Ryhmänkerääjä/matkanjohtaja on matkustajien yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa ryhmän muita matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.

Riskit matkakohteissa

Matkakohteessa mahdollisesti ilmenevistä riskeistä saat lisätietoa:
Ulkoasianministeriö
Kansanterveyslaitos

Vakuus

Travel Specialist Group Oy on antanut Suomessa Kuluttajavirastolle toiminnastaan vakuuden. Travel Specialist Group Oy:n Kuluttajavirastonumero on 3685/00/Mj.

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot löydät näiltä internetsivuilta. Ehdot voidaan myös lähettää pyydettäessä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Tämä esitteen valmismatkoilla vastuullinen matkanjärjestäjä on:
Travel Specialist Group Oy
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki
Travel Specialist Group Oy:n kaupparekisterinumero on 531.816.